பிறப்பு: 05-05-1818. தந்தை: ஹெர்ஷல் மார்க்ஸ். தாய்: ஹென்ரிட்டா. பிறந்த இடம்: பிரான்ஸ் மற்றும் ஜெர்மனியின் நடுவில் உள்ளது ரைன் நதிக்கரை. அந்த நதிக்கரையின் அருகில் உள்ள…