புதுமுக நடிகையாக அறிமுகம் ஆகும் சின்னத் திரை நடிகர்கள் கால போக்கில் அவங்களை மறந்துவிட்டு அடுத்து புதுமுக நடிகைகளை தேர்ந்தெடுக்க படுகின்றன எனபது கருத்து. இதனால் ஏற்படும்…

சென்னைக்கு செல்லும் ரயிலில் இப்படி ஒரு சம்பவம் பார்த்தீங்களா? சென்னைக்கு செல்லும் ரயிலில் இப்படி ஒரு சம்பவம் பார்த்தீங்களா?

படிக்காத கஞ்சா கருப்பு டாக்டர் பெண்ணை மணந்தது எப்படி தெரியுமா? படிக்காத கஞ்சா கருப்பு டாக்டர் பெண்ணை மணந்தது எப்படி தெரியுமா?