வடிவேலு இப்போது படங்களில் நடிக்க நாள் ஒன்றுக்கு லட்சக்கணக்கில் வாங்கி கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் ஆரம்பத்தில் இவர் வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா? வடிவேலு முதன் முதலில் நடித்த…