இன்றைய காலத்தில் பெண்களுக்கு தாடி வைத்திருக்கும் ஆண்களைத் தான் பிடிக்கும் என்பதை தெரிந்து கொண்டு, பல ஆண்களும் தாடி வளர்க்க ஆரம்பித்துவிட்டார்கள். பெண்களைக் கவர வேண்டுமென்று தாடி…

சில பெண்களுக்கு எத்தனை வயசானாலும் தோல் சுருங்காது. வழவழவெனச் சின்னப் பெண்ணைப் போலவே இருக்கும்! தோல் வறட்சி, கட்டம் கட்டமாகத் தோலின்மீது மெலிதான வெடிப்பு எதுவுமில்லாத பட்டுப்…

பெண்களுக்கு முகத்தில் வளரும் அரும்பு மீசை மற்றும் தாடி போன்ரவற்றை இயற்கை முறையில் அகற்றும் வைத்திய குறிப்புகள் இங்கே தரப்பட்டுள்ளன. உதட்டின் மேல் மீசை போல் முடி…